แต่งเพลงแบบ ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค (ฉบับสั้น)
myoneclass Logo
สมาชิก
Member Login

แต่งเพลงแบบ ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค (ฉบับสั้น)

นิติพงษ์ ห่อนาค

วีดีโอ 1.15 ชั่วโมง
การแต่งเพลงมีหลายวิธี ซึ่งคำในภาษาไทยเขียนให้เป็นเพลงยาก เพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่เป็นเสียงดนตรี บังคับวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา ตามอักษรสูง กลาง และต่ำ มีเสียงสั้น ยาว คำเป็น คำตาย ถ้าใส่คำ ตรงเสียงโน้ต อาจออกเสียงเพี้ยน ออกเสียงถูก ก็อาจไม่ตรงเสียงตัวโน้ต ใส่คำตรงโน้ต ออกเสียงตรง แต่ความความหมายอาจไม่ดี 

วิธีเขียนเพลงแบบ ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค เป็นเทคนิคการเขียนเพลง ที่ใช้วิธีคิดสร้างสรรค์แบบ ครีเอทีฟ คิดค้นโดย นิติพงษ์ ห่อนาค และนำไปใช้มาตั้งแต่เริ่มทำงานแต่งเพลง เมื่อเห็นว่าใช้ได้ผลดี ต่อมาจึงเริ่มทดลองเอาไปใช้ฝึกอบรม เพื่อสร้างทีมเขียนเพลงรุ่นใหม่ ๆ ปรากฏว่าวิธีนี้เป็นเทคนิคที่สามารถนำมาใช้สอนและถ่ายทอดความรู้กันได้ แม้ผู้เรียนจะไม่มีประสบการณ์การแต่งเพลงมาก่อนเลยก็ตาม นักแต่งเพลงรุ่นหลังมากมายที่นำวิธีการแต่งเพลงแบบดี้ ไปใช้ในงานผลิตเพลง จนกลายเป็นมืออาชีพ ผลิตผลงานเพลงซึ่งเป็นที่คนไทยรู้จัก และคุ้นเคยเป็นจำนวนมาก 

เทคนิคการแต่งเพลงแบบ ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค สามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยง่าย ได้ผลดี ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านดนตรี หรือเคยแต่งเพลงมาก่อนเลย ก็สามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้ง่าย หลักการที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจของเทคนิคการแต่งเพลงแบบ ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค เรียกว่า บัญญัติ 5 ข้อซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัว  
ดูซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและเวลา
990 บาท
สมัครเลย
INSTRUCTORS

นิติพงษ์ ห่อนาค

ประสบการณ์ในวงการเพลงเป็นเวลายาวนาน ทำให้ พี่ดี้ นิติพงษ์ คิดและพัฒนาเทคนิควิธีการแต่งเพลงในแบบเฉพาะตัวขึ้นมาใช้ ที่เรียกว่า เทคนิคการ “แต่งเพลงแบบดี้ นิติพงษ์” ซึ่งทำให้เพลงของพี่ดี้ มีความโดดเด่น ด้วยเนื้อหา เรื่องราว การเลือกใช้คำร้อง ที่แปลก ติดหู และเป็นที่จดจำของผู้ฟังได้อย่างง่ายดาย เพลงแบบดี้ นิติพงษ์ มีความแตกต่างไม่เหมือนใคร ทำให้เพลงจำนวนมากของพี่ดี้ได้รับความนิยมจากผู้ฟังมาเป็นเวลายาวนานถึงปัจจุบัน

LESSON PLAN

1
ประวัติศาตร์เพลงดนตรี

ความเป็นมา วิวัฒนาการ ของเพลงและดนตรี

2
บัญญัติ 5 ประการ

ความรู้พื้นฐานการแต่งเพลง

3
บัญญัติ ข้อที่1

แต่งเพลงให้เข้ากับบุคลิกของคนร้อง

4
บัญญัติ ข้อที่2

ค้นหาอารมณ์เพลงจากทำนอง

5
บัญญัติ ข้อที่3

คิดและสร้างเรื่องราวในเพลง

6
บัญญัติ ข้อที่4

ลงมือเขียนเรื่องที่คิดไว้ ใส่ลงไปในทำนอง

7
บัญญัติ ข้อที่5

เขียนเพลงให้น่าฟัง และเกิดความประทับใจ

สรุป
ความรู้จากบัญญัติ 5 ข้อ

สรุปบทเรียน

USER REVIEW

1 user rated
ADD YOUR REVIEW

ชยุติ เมฆอุไร

21.11.2019 | 20:44

แม้เลือกแบบสั้น แต่ก็เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การเขียนเพลงที่ดีมากครับ

JSL Global Media Company Limited
154 Ladprao Road (Soi 107, KlongJan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand