MyOneClass.com
myoneclass Logo
สมาชิก
Member Login

HELP

My One Class คือคอร์สเรียนออนไลน์ ที่คัดเลือกผู้สอนที่มีองค์ความรู้ และเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมากว่า 20 ปี โดยผู้สอนจะถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการจัดวางโปรแกรมเรียนและกระบวนการผลิตของบริษัท  เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ผู้รังสรรสื่อคุณภาพมาตลอดระยะเวลา 35 ปี
การวางแผนการเรียนออนไลน์ของ My One Class มีการออกแบบเพื่อสื่อการสอนเพื่อเรี่ยนทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ผ่านการกลั่นกรองและวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญการวางหลักสูตร ที่จะทำให้ได้เรียนแบบ Exclusive และ Intensive ที่หาเรียนได้เฉพาะที่ My One Class เท่านั้น
รวมถึงเอกสารประกอบบทเรียนที่สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา แม้ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ
ท่านสามารถสมัครเรียน โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน และกด "สมัครเลย"
2) ถ้าท่านยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบ ระบบจะพาไปหน้าล็อกอินและดำเนินการตามขั้นตอน (ในกรณีที่ท่านยังไม่เคยสมัครใช้งาน ให้สมัครผู้ใช้งานก่อน)  
3) เลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านสะดวก 
4) เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วท่านสามารถเข้าดูคอร์สเรียนได้ทันที (กรณีโอนเงิน จะสามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมงทำการ หลังการแจ้งโอนผ่านเว็บไซต์)
ในกรณีที่ท่านต้องการสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก กรุณาส่งเมล์มายัง support@myoneclass.com พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์ และชื่อองคกรหรือหน่วยงาน
2) จำนวนที่ต้องการเรียน ชื่อบทเรียนที่ต้องการเรียนพร้อมวัตถุประสงค์
3) งบประมาณโดยประมาณ
ท่านสามารถแจ้งการโอนเงินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) เข้าไปยังหน้า My Order (ต้องล็อกอินเข้าระบบก่อน)
2) กดปุ่ม "แจ้งโอนเงิน"
3) แนบสลิปการโอนเงินในช่อง Upload
4) กดปุ่ม "แจ้งโอน"

เมื่่อท่านแจ้งโอนแล้ว ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบการโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมงทำการ และเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้น สถานะการจ่ายเงินจะถูกเปลี่ยนเป็น "ชำระแล้ว" ท่านสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ทันที
ในกรณีที่ท่านเจอปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาแจ้งมาที่ support@myoneclass.com พร้อมระบุปัญหาที่ท่านพบ พร้อม email ติดต่อกลับ ผู้ตรวจสอบระบบจะรีบทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
หากท่านพบเหตุขัดข้องในระบบการเรียนออนไลน์ และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ support@myoneclass.com ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงิน โดยระบุตัวตนของท่าน เบอร์โทรติดต่อกลับ และข้อมูลของคอร์สออนไลน์ที่ต้องการขอเงินคืน

หมายเหตุ: My One Class ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีที่แจ้งเกิน 7 วัน
JSL Global Media Company Limited
154 Ladprao Road (Soi 107, KlongJan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand