นพ.บรรจบชุณหสวัสดิกุล
myoneclass Logo
สมาชิก
Member Login

INSTRUCTOR

นพ.บรรจบ
ชุณหสวัสดิกุล

คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Follow

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล เป็นผู้บุกเบิกการแพทย์ด้านธรรมชาติบำบัดขึ้นในประเทศไทย ติดตามด้วยเวชกรรมฝังเข็ม วารีบำบัด โฮมีโอพาธีย์ การทำสมาธิ เจริญสติ และการโปรแกรมจิตใต้สำนึก  ประสบการณ์กว่า 40 ปีของการใช้การแพทย์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการได้ปรากฏผลงานในการร่วมรักษาผู้ป่วยด้วยธรรมชาติบำบัดอย่างได้ผลดีเป็นจำนวนไม่น้อย
ปัจจุบันองค์ความรู้หลักๆของการแพทย์ธรรมชาติบำบัดได้พัฒนามาเป็นวิถีสุขภาพแบบ Wellness นพ.บรรจบได้รับเชิญให้ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  รวมทั้งได้นำเอาความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปีมาสร้างเป็นหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  Online course เล่นกับมะเร็งด้วยธรรมชาติบำบัด 

AVAILABLE CLASS

JSL Global Media Company Limited
154 Ladprao Road (Soi 107, KlongJan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand